Галерея слави

Зображення ордену, нагрудного знаку

Найменування нагороди

 

Прізвище, імя, по батькові нагородженого

 Посада

 

Державні нагороди
 

 

Звання: Герой України

Найвищий ступінь відзнаки в Україні, що присвоюється громадянам України за визначні трудові досягнення .

 

Герою України вручається орден  Держави.

 

1.

Шилюк Петро Степанович

Президент Будівельної палати України, Президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД»

2.

Омельченко Олександр Олександрович

Віце-президент Будівельної палати України

3.

Орленко Микола Іванович

Член президії Будівельної палати України, Почесний президент корпорації «Укрреставрація»

4.

Петренко Володимир Іванович

Віце-президент Будівельної палати України, президент Української державної корпорації по будівництву метрополітенів і тунелів «Укрметротунельбуд»

 


Орден «За заслуги» 
ст.

 Відзначаються видатні заслуги громадян в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності.

 

 

Шилюк Петро Степанович

Президент Будівельної палати України, Президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД»

 

Сташевський  Станіслав Телісфорович

Перший віце-президент Будівельної палати України

 

Петренко Володимир Іванович

Віце-президент Будівельної палати України, президент Української державної корпорації по будівництву метрополітенів і тунелів «Укрметротунельбуд»

 

Мартинюк Станіслав Михайлович

Член президії Будівельної палати України, Генеральний директор асоціації «Солстрой плюс»

 

Орленко Микола Іванович

Член президії Будівельної палати України, Почесний президент корпорації «Укрреставрація»

 

Кармінський Анатоль Маркович

Член президії Будівельної па­ла­­ти України, Генеральний директор
ТОВ «Укрсервекс»

 


Орден «За заслуги» 
II ст.

 Відзначаються видатні заслуги громадян в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності.

 

Шилюк Петро Степанович

Президент Будівельної палати України, Президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД»

 

Сташевський  Станіслав Телісфорович

Перший віце-президент Будівельної палати України

 

Гіренко Тимофій Миколайович

Віце-президент Будівельної Палати України, Генеральний директор концерну «Поділля»

 

Дронь Анатолій Андрійович

Віце-президент - Виконавчий директор Будівельної палати України

 

Петренко Володимир Іванович

Віце-президент Будівельної палати України, президент Української державної корпорації по будівництву метрополітенів і тунелів «Укрметротунельбуд»

 

Сабашук Петро Павлович

Віце-президент Будівельної палати України, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

 

Куліков Петро Мусійович 

Віце-президент Будівельної палати України, Ректор Київського Національного університету будівництва та архітектури

 

Борисенко Семен Іванович

Член президії Будівельної па­ла­­ти України, Голова наглядо­вої ради ПАТ трест «Київспецбуд»

 

Кармінський Анатоль Маркович

Член президії Будівельної па­ла­­ти України, Генеральний директор
ТОВ «Укрсервекс»

 

Кроленко Юрій Якович

Член президії Будівельної па­ла­­ти України, Голова наглядо­дої  ради ТДВ «Житлобуд-2»

 

Мартинюк Станіслав Михайлович

Член президії Будівельної палати України, Генеральний директор асоціації «Солстрой плюс»

 

Олефір Микола Андрійович

Член президії Будівельної па­лати України, Голова правлін­ня ПАТ «Київміськбуд-3»

 

Орленко Микола Іванович

Член президії Будівельної палати України, Почесний президент корпорації «Укрреставрація»

 

Голиця Михайло Миколайович

Член президії Будівельної палати України

 

 Дзерик Володимир Іванович

 Член президії Будівельної па­лати України, Голова наглядо­вої ради ПрАТ «Київспецмонтаж»

 


Орден «За заслуги» 
III ст.

Відзначаються видатні заслуги громадян в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності.

 

Шилюк Петро Степанович


Президент Будівельної палати України, Президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД»

 

Сташевський  Станіслав Телісфорович

Перший віце-президент Будівельної палати України

 

Гіренко Тимофій Миколайович


Віце-президент Будівельної Палати України, Генеральний директор концерну «Поділля»

 

Дронь Анатолій Андрійович

Віце-президент - Виконавчий директор Будівельної палати України

 

Петренко Володимир Іванович

Віце-президент Будівельної палати України, президент Української державної корпорації по будівництву метрополітенів і тунелів «Укрметротунельбуд»

 

Салій Іван Миколайович

Віце-президент Будівельної палати України, Президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів

 

Андрієвський Дмитро Йосипович 

 

Член президії Будівельної палати України, Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

 

Борисенко Семен Іванович


Член президії Будівельної па­ла­­ти України, Голова наглядо­вої ради ПАТ трест «Київспецбуд»

 

Кроленко Юрій Якович


Член президії Будівельної па­ла­­ти України, Голова наглядо­вої  ради ТДВ «Житлобуд-2»

 

Кармінський Анатоль Маркович

Член президії Будівельної па­ла­­ти України, Генеральний директор
ТОВ «Укрсервекс»

 

Мартинюк Станіслав Михайлович


Член президії Будівельної палати України, Генеральний директор асоціації «Солстрой плюс»

 

Олефір Микола Андрійович


Член президії Будівельної па­лати України, Голова правлін­ня ПАТ «Київміськбуд-3»

 

Орленко Микола Іванович


Член президії Будівельної палати України, Почесний президент корпорації «Укрреставрація»

 

Голиця Михайло Миколайович

Член президії Будівельної палати України

 

Дзерик Володимир Іванович

Член президії Будівельної па­лати України, Голова наглядо­вої ради ПрАТ «Київспецмонтаж»

 

 

 

 


Орден князя Ярослава Мудрого 
Vст.

Нагороджуються громадяни за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного автори­те­ту України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мис­тец­тва, охорони здоров'я, за визначні благодійницьку, гуманіс­тич­ну та громадську діяльність.

 

Шилюк Петро Степанович


Президент Будівельної палати України, Президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД»

 

Омельченко Олександр Олександрович


Віце-президент Будівельної палати України

 


Орден Данила Галицького

державна нагорода України, що призначена для нагородження війсь­ко­вослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної спеціальної служби транспорту, осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також держав­них службовців за значний особистий внесок у розбудову України, сум­лінне та бездоганне служіння Українському народу

 

Омельченко Олександр Олександрович


Віце-президент Будівельної палати України

 

 

Орден «Трудового Червоного Прапора»

вручався за великі трудові заслуги перед СРСР і суспільством в області виробництва, науки, культури, літератури, мистецтва, народної освіти, охорони здоров'я, у державній, суспільній та іншій сферах трудової діяльності.

 

Омельченко  Олександр Олександрович


Віце-президент Будівельної палати України

 

Мартинюк Станіслав Михайлович


Член президії Будівельної палати України, Генеральний директор асоціації «Солстрой плюс»

 

 

Орден «Знак пошани»

державна нагорода СРСР, якою нагороджувались за високі досягнення у виробництві, науково-дослідній, державній, соціально-культурній, спортивній й іншій суспільно корисній діяльності, а також за прояви цивільної доблесті

 

Дронь Анатолій Андрійович

Віце-президент - Виконавчий директор Будівельної палати України

 

Омельченко Олександр Олександрович


Віце-президент Будівельної палати України

 

Петренко Володимир Іванович


Віце-президент Будівельної палати України, президент Української державної корпорації по будівництву метрополітенів і тунелів «Укрметротунельбуд»

 

Салій Іван Миколайович

Віце-президент Будівельної палати України, Президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів

 

Почесні звання

 


Заслужений будівельник України  

Державна нагорода України — почесне звання України, яке надається робітникам, спеціалістам та керівникам будівельних організацій, підприємств промисловості будівельних матеріалів, підприємств та організацій з будівництва, ремонту та утри­мання автомобільних доріг, працівникам науково-дослідних і проектних інсти­ту­тів, конструкторських бюро і лабораторій та іншим працівникам, які працюють у галузі будівництва, за значні успіхи у виконанні виробничих завдань, підвищенні про­дук­тивності праці, поліпшенні якості і зниженні собівартості будівельних матеріа­лів, за впровадження сучасних прогресивних методів і технологій будівництва

 

Шилюк Петро Степанович


Президент Будівельної палати України, Президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД»

 

Сташевський  Станіслав Телісфорович


Перший віце-президент Будівельної палати України

 

Омельченко  Олександр Олександрович


Віце-президент Будівельної палати України

 

Петренко Володимир Іванович


Віце-президент Будівельної палати України, президент Української державної корпорації по будівництву метрополітенів і тунелів «Укрметротунельбуд»

 

Орленко Микола Іванович


Член президії Будівельної палати України, Почесний президент корпорації «Укрреставрація»

 

Тимошенко Сергій Анатолійович

Член президії Будівельної па­ла­­ти України, Віце-президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД»

 

Мойсеєнко Микола Миколайович


Перший віце-президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД»

 

Сліпецький  Володимир Михайлович


Віце-президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД»

 

Вікторівський Олег Вікторович


Заступник голови правління ПрАТ ДБК-4

 

Аніщенко  Віктор Олександрович


Начальник БМУ-3 ПрАТ ДБК-4

 

 Аністратенко Юрій Сергійович


 Член президії Будівельної палати України

 

Кармінський Анатоль  Маркович


Член президії Будівельної па­лати України, Генеральний директор ТОВ «Укрсервекс»

 

Дзерик Володимир Іванович


Член президії Будівельної па­лати України, Голова наглядо­вої ради ПрАТ «Київспецмонтаж»

 

Гіренко Тимофій Миколайович


Віце-президент Будівельної па­­ла­ти України, Генеральний директор концерну«Поділля»

 

Олефір Микола Андрійович

Член президії Будівельної па­­ла­ти України,Голова правління ПАТ «Київміськбуд-3»

 

Вайман Руслан Олексійович

Генеральний директор ПрАТ «Луцький домобудівельний комбінат»

 


Заслужений працівник промисловості України  

Державна нагорода України — почесне звання України, яке надається працівникам підприємств, об'єднань, науково-дослідних і проектних інститутів, конструктор­ських бюро і лабораторій, які працюють у відповідних галузях промисловості, за значні успіхи у виконанні виробничих завдань, підвищенні ефективності суспіль­ного виробництва, створенні конкурентоспроможної продукції

 

Борисенко Семен Іванович


Член президії Будівельної па­ла­­ти України, Голова наглядо­вої ради ПАТ трест «Київспецбуд»

 


Заслужений економіст України  

Державна нагорода України — почесне звання України, яке присвоюється за особисті заслуги перед Українською державою громадянам, які працюють у відповідній галузі економічної або соціально-культурної сфери, як правило, не менше десяти років, мають високі трудові досягнення і професійну майстерність

 

Кушнір Ігор Миколайович

Віце-президент Будівельної па­лати України, Голова прав­ління - президент ПАТ «ХК «Київміськ­­буд»

 

Мартинюк Станіслав Михайлович

Член президії Будівельної па­ла­ти України, Генеральний ди­ректор асоціації «Солстрой плюс»

 

Ткачук  Олександра Володимирівна

Віце-президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД»

 


Суботенко Микола Олексійович

Член президії Будівельної па­ла­­ти України, Перший віце-президент Асоціації «Промислово-будівельна група «Ковальська»

 


Заслужений працівник транспорту України

Державна нагорода України — почесне звання України,яке присвоюється за особисті заслуги спеціалістам і працівникам зв'язку, залізничного, морського, річкового, пові­тря­ного, автомобільного транспорту та дорожнього комплексу незалежно від фор­ми власності, працівникам науково-дослідних і проектних інститутів, конструктор­ських бюро та лабораторій за досягнення високих показників у виконанні виробничих завдань, безаварійну роботу, впровадження високоефективних форм організації праці.

 

Салій Іван Миколайович

Віце-президент Будівельної палати України, Президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів

 


Заслужений працівник сфери послуг України

  Державна нагорода України — почесне звання України, яке присвоюється працівникам підприємств, організацій та установ побутового обслуговування населення, науково-дослідних і проектних інститутів, конструкторських бюро і лабораторій, органів управління торгівлі, заготівель, громадського харчування, зв'язку, побутового обслуговування населення за бездоганну працю у сфері послуг, досягнення значних показників у виробництві та високу культуру обслуговування населення

 

 

 

Дронь Анатолій Андрійович


Віце-президент - Виконавчий директор Будівельної палати України

 


Заслужений юрист України  

Державна нагорода України — почесне звання України, яке надається юрис­там, які працюють у органах державної влади та органах місцевого самовряду­вання, прокуратури, юстиції, державної безпеки, внутрішніх справ, адвокатурі, на підприємствах, в установах, організаціях, за значний внесок у розбудову правової держави


 

Голиця Михайло Миколайович


Член президії Будівельної палати України

 


Заслужений працівник освіти України

Державна нагорода України — почесне звання України, яке надається органі­за­торам освіти, працівникам органів управління освітою і навчальних закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам навчальних закладів за знач­ні досягнення в розвитку освіти, успіхи у професійній діяльності, підготовці висококваліфікованих кадрів

 

Куліков Петро Мусійович

Віце-президент Будівельної па­лати України, Ректор  Київсько­го національного університету будівництва та архітектури

 


Церковні нагородиОрден святого рівноапостольного князя Володимира  Великого 
IIст.

Загальноцерковний орден Української православної церкви  Його встановлено для нагородження єпископату, духовенства, мирян, а також державних діячів, працівників культури та мистецтв за особистий внесок у справі відродження духовності, піднесення ролі Церкви у житті суспільства і держави.

 

 

Сташевський  Станіслав Телісфорович


Перший віце-президент Будівельної палати України

 


Орден святого рівноапостольного князя Володимира  Великого 
IIIст.

Загальноцерковний орден Української православної церкви  Його встановлено для нагородження єпископату, духовенства, мирян, а також державних діячів, працівників культури та мистецтв за особистий внесок у справі відродження духовності, піднесення ролі церкви у житті суспільства і держави

 

Сташевський  Станіслав Телісфорович

Перший віце-президент Будівельної палати України

 

Салій Іван Миколайович

Віце-президент Будівельної палати України, Президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів

 

Борисенко Семен Іванович

Член президії Будівельної па­ла­­ти України, Голова наглядо­вої ради ПАТ трест «Київспецбуд»

 


Орден Святого Миколи Чудотворця  
III ст.

 український орден, заснований благодійною організацією Всеук­раїнський фонд сприяння міжнародному спілкуванню «Українське Народне Посольство» для вшанування благодійників (спонсорів, меценатів), які наслідують приклад Святого Миколи Чудотвор­ця.

 

Гіренко Тимофій Миколайович


Віце-президент Будівельної Палати України, Генеральний директор концерну «Поділля»

 


Орден Святого Архистратига Михаїла

Ця висока нагорода Української православної церкви встанов­ле­на для вшанування за заслуги у відродженні  духовності  в Україні

 

 

Сташевський  Станіслав Телісфорович


Перший віце-президент Будівельної палати України

 

Борисенко Семен Іванович


Член президії Будівельної па­ла­­ти України, Голова наглядо­вої ради ПАТ трест «Київспецбуд»